Kontakt: +381 63 468 387

3 fold flayer

Jedan od najpopularnijih formata za flayer trenutno je 3 fold A4 format.

3fold flayer 1

Katalog A4 trifold
Dimenzije: 210 x 297 mm
Broj boja: cmyk 4/4
Hartija: kunstdruck 115 gr gloss
Savijanje: 2 prevoja
Rok izrade 3-5 radna dana za tiraže do 50000 kom

TIRAŽ 500 1000 2000 5000 10000+
CENA 95 115 135 165 0,025

Cene su izražene u eurima, plaćanje je u dinarima!

ŠTA NIJE URAČUNATO U CENU

1. Isporuka
2. Dizajn i priprema za štampu
3. PDV

Ukoliko publikacija ima ISBN broj porez (PDV) iznosi 10%

3fold flayer 2

Rok izrade

Na svakoj ponudi naveden je rok izrade proizvoda. Rok izrade počinje kada su sledeći uslovi zadovoljeni:

1. Kada su fajlovi odobreni za štampu (ne predati u štampariju)
2. Kada je ispunjen dogovoren način plaćanja ukoliko se ne ispune ovi uslovi rok izrade se pomera. Navedeni rokovi su u RADNIM DANIMA /pon-petak/

Ukoliko dođe do eventualnih kašnjenja izazvanih nepredviđenim situacijama kao što su kvarovi mašina, nenajavljena isključenja struje i dr. štamparija ne preuzima odgovornost i troškove zbog kašnjenja isporuke (sem ako je sklopljen poseban ugovor). Pored standardnog roka izrade postoji , express24h i opušten 15 dana.

Ukoliko vam je potrebna hitna izrada proizvoda kontaktirajte štampariju.

U rok izrade nije uračunato vreme potrebno za dostavu odštampanog materijala!