Kontakt: +381 63 468 387

A6 flayer

Neprevaziđeni format za flayere!

A6 flayer

A6 flajer – 6000 kom
Dimenzije: 105 x 145 mm
Broj boja: cmyk 4/4 (obostrano)
Hartija: kunstdruck 115 gr gloss
Rok izrade 3-5 radnih dana

CENA: 7000 dinara

ŠTA NIJE URAČUNATO U CENU

1. Isporuka
2. Dizajn i priprema za štampu
3. PDV

Ukoliko publikacija ima ISBN broj porez (PDV) iznosi 10%

Rok izrade

Na svakoj ponudi naveden je rok izrade proizvoda. Rok izrade počinje kada su sledeći uslovi zadovoljeni:

1. Kada su fajlovi odobreni za štampu (ne predati u štampariju)
2. Kada je ispunjen dogovoren način plaćanja ukoliko se ne ispune ovi uslovi rok izrade se pomera. Navedeni rokovi su u RADNIM DANIMA /pon-petak/

Ukoliko dođe do eventualnih kašnjenja izazvanih nepredviđenim situacijama kao što su kvarovi mašina, nenajavljena isključenja struje i dr. štamparija ne preuzima odgovornost i troškove zbog kašnjenja isporuke (sem ako je sklopljen poseban ugovor). Pored standardnog roka izrade postoji , express24h i opušten 15 dana.

Ukoliko vam je potrebna hitna izrada proizvoda kontaktirajte štampariju.

U rok izrade nije uračunato vreme potrebno za dostavu odštampanog materijala!