Da li ste se sreli sa pojmovima kao što su CMYK i RGB? Nemate pojma šta je to? U daljem tekstu možete da se informišete!

CMYK vs RGB

Uglavnom, CMYK je profi, a RGB je standard… ovo možda zvuči nekome smešno ali je to najgrublja moguća podela!

I CMYK i RGB se koriste zavisno od potreba za koje se radi dizajn! Ako je npr. neka reklama za WEB (baner) onda se radi RGB ali ako se nešto priprema za štampu onda OBAVEZNO koristiti CMYK!

CMYK je skraćenica od cyan (cijan), magenta, yellow (žuta), and karbon/black (crna). To su osnovne boje u ovom modelu. Teoretski, dovoljne su samo tri boje CMY jer njihovim mešanjem bi trebalo da se dobije crna boja. To je suptraktivno mešanje boja, jer dodavanjem boja oduzima se svetlina belog papira. Što više boje dodajemo, papir je sve tamniji dok na kraju ne dobijemo crnu. Tako kaže teorija, međutim, ako stavimo 100% cijana, 100% magente i 100% žute, dobićemo crvenkasto-braon boju, a ne crnu, kao što to teorija kaže. Zašto? Zato što na ovom svetu ništa nije idealno, pa ni boje nisu idealne… Zato se uvodi četvrta boja – crna. Uvođenje crne ima i jedan logičan, ekonomski uzrok. Najčešće kod štampanje knjiga imamo samo crnu boju. Da se ne bi koristile tri osnovne boje, koristi se samo jedna. Ovaj model, kao što ste primetili, se koristi kod štampe.

RGB je skraćenica od red (crvena), green (zelena) i blue (plava). Ovaj metod mešanja boja se naziva aditivan jer mešanjem te tri boje dobija se bela. Da odmah pojasnim, to ne znači da mešanjem te tri boje dobijate belu, nego mešanjem ta tri svetlosna zraka dobija se bela svetlost. U zavisnosti od intenziteta dobija se svetlija ili tamnija boja, a od odnosa tih boja ton tj. nijansa. Na ovom principu rade monitori, projektori i ostali uređaji kod kojih se slika dobija emitovanjem svetlosti.

Kakve to veze ima sa svetom grafike?

Ovo su dva najčešće korišćena modela… Postoje još i HSB, Lab itd. Prosto rečeno, ako će se vaš materijal štampati – koristite CMYK, a ako će se reprodukovati na monituru koristite – RGB model. Međutim, nije sve tako prosto. CMYK model je zavistan od izlaznog uređaja, kvaliteta boja, vrste papira… Najbolje rešenje ćete dobiti ako znate na kojoj mašini će se štampati i podesite vaš profil za tu mašinu. Često ne znate gde ćete štampati ili štampate na nekoj nestandardizovanoj mašini!

Ostavite odgovor