Glavni cilj svakog kataloga je da promoviše proizvode i usluge koje nudi kompanija. Dobro dizajniran katalog mora da prezentuje usluge, čini ih prepoznatljivim, a u isto vreme izgleda atraktivno doprinoseći razvoju poslovanja.

Pored prezentacija I usluga na početku kataloga definišu se ukratko osnovne informacije o Vašoj firmi. Format kataloga nije standardizovan već se prilagođava željama naručioca sa ciljem da nedvosmisleno prezentuje ono što treba da se predstavi. Takođe, klijent odlučuje da li će catalog biti objavljen kao štampani dokument ili elektronski dokument (e-katalog) na Internetu, disketi, CD-u ili i jedno i drugo.

katalog brosura

Katalog može da promoviše ponudu unutar neke kompanije, a može i da obaveštava o novim uslugama i proizvodu. Dizajneri Pixel Dizajna će za Vas osmisliti katalog koji će biti u duhu korporativnog identiteta Vaše firme.

U korporativnom dizajnu brošure i prospekti čine standardno sredstvo dobrog marketinga I oglašavanja. Oni predstavljaju tanke knjižice i časopise koji se nalaze po konferencijskim dvoranama, kancelarijama i čekaonicama.

Brošure i prospekti služe u reklamne svrhe i pošto su obično kratke moraju da izgledaju dobro, budu informativne i da fokusiraju pažnju korisnika i efikasno prenesu porukuNJihov glavni zadatak je da jasno predstave preduzeće, njegovu delatnost, proizvode, planove i ciljeve, kao i informacije o novim proizvodima.

Pixel Dizajn se trudi da uključi kreativna, vizuelno privlačna i zanimljiva dizajnerska rešenja i da stvori knjižice koje će svako želeti da ima u svojoj ruci.