LOGO JE VAŠA TAČKA PREPOZNAVANJA
DOZVOLITE JOJ DA SIJA!

Logo je zaštitni znak Vaše firme. On predstavlja firmu, njenu delatnost i izdvaja je od konkurencije.
Odlike dobrog logo dizajna su jednostavnost oblika i forme, izbor boja i moderna tipografija.
Dobro dizajniran logo prenosi poruku korisnicima i prvi je korak ka uspehu svakog posla.

Vaš logo govori sve o Vama, od poslovne kulture, do vašeg izgleda. Logo postaje prva asocijacija na Vaš brend u svakodnevnoj vizuelnoj komunikaciji sa potrošačima.
Vodeći računa o značenju i psihologiji boja, kompoziciji, o kombinacijama i vizuelnom efektu osmišljavamo logo dizajn koji ne odoleva vremenu, prateći okvire savremenog dizajna.

Jednom uspešno dizajniran logo se ne menja, te je njegovom stvaranju potrebnu pristupiti profesionalno. Dobra komunikacijom sa klijentom, istraživanje njegovog poslovanja i neprekidna aktuelnost na tržištu izdvajaju PIXEL DIZAJN u ovom poslu.

LOGO dizajn