KADA U ONO ŠTO RADITE ULOŽITE TOLIKO IDEJA, ENERGIJE I RADA, NE ZASLUŽUJE LI I IDENTITET BRANDA ISTU VAŽNOST!?

Memorandum predstavlja jedan od vizuelnih identiteta koji izražava suštinu narativa brenda, podstičući odnos s klijentima. On je, uz logo i vizit kartu osnova Vašeg korporativnog identiteta.

memorandum

Memorandum se obično štampa na papiru A4 formata i čine ga gornje zaglavlje u kom se nalazi logo, naziv firme, bankovni račun, PIB I matični broj. Adresa, brojevi telefona firme, e-mail I adresa web sajta se navode u donjem zaglavlju. Na sredini papira može biti štampan vodeni žig.

Pixel Dizajn Vam nudi stvaranje originalnog memorandum, uz moguću uslugu štampanja.