UČINITE VAŠU PORUKU ČITLJIVIJOM!

Dozvolite nam da za Vas smislimo inovativan način na koji ćete zgrabiti pažnju i maštu Vaše ciljane grupe!

Plakati

Plakat je vrlo efikasan komunikacijski alat jer je dostupan širim grupama ljudi na ulici. Njegova osnovna namena je da prenese informaciju i da zaintrigira prolaznika. Takođe, on ima ulogu da ubedi, da podstakne, da izazove pažnju, da apeluje, obrazuje, zavede.

Važno je da plakat privuče ciljanog korisnika i imajući to u vidu postoji nekoliko elemenata koje će plakat učiniti efektivnim. Na prvom mestu je vizuelni element. Dizajneri Pixel Dizajn tima će kreativno iskoristiti prostor, kombinujući čitljiv i zavodljiv tekst s odgovarajućim bojama, te će Vaš poster biti privlačan za oči.

Plakat se obično štampa u B2 formatu, mada moguće je štampati i u većim ili manjim dimenzijama. Veličinu izaberite sami, a mi ćemo plakat učiniti ključnim elementom marketinga koji je u stanju da odmah prenese nezaboravan poruku.

muzika